Sunday, October 18, 2009

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ( ဗုဒၶဂါယာ )

မဟာေဗာဓိ


ပလႅကၤ သတၱဟ
အနိမိသ သတၱဟ
စကၤမ သတၱဟ
ရတနာဃရ သတၱဟ
အဇပါလသတၱဟ
မုဇလိႏၵ သတၱဟ
ရာဇယတန သတၱဟ
သုဇာတာကုန္း

နာလန္ဒတကၠသိုလ္


ဂိတ္စကုပ္ေတာင္ႏွင္႔ေနေရဇရာျမစ္


သတၳိယ ငစင္ျမက္ရိတ္သမားကျမက္ရွစ္ဆုပ္လႈေနပံု
ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈျပတုိက္အတြင္းမွမွတ္တမ္းအခ်ိဳ႕
Thursday, October 15, 2009

ကေမၻာဒီးယားမွ

အန္ေကာ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္